Openbare ruimte

De openbare ruimte heb ik tijdens mijn stage bij Studio Zebra als eindopdracht mogen maken. De openbare ruimte was een kerk in Amersfoort, waarbij er 2 ruimte's opnieuw ingericht moesten worden.

 

Op de begane vloer moesten de entree, de keuken en de grote zaal aangepakt worden. Hierbij is er gekeken naar verschillende doelgroepen. Het concept dat wij hier aan hebben gekoppeld is Verbinding. Verbinding tussen mensen, verschillende doelgroepen, het geloof en de mens en verbinding tussen verschillende culturen. 

De verbinding was terug te zien in verschillende materialen die elkaar weer aanvulden, de afwerking van meubels en de verbinding door het gebouw heen. 

Bovenaanzicht nieuwe indeling. 

Vooraanzicht entree.

Vooraanzicht straatkant. 

Gang met bank. 

Hoe ziet het er in het geheel uit?

Zithoek in de punt van het gebouw. 

Overleg-, werk- en eethoek. 

Consistorie van het gebouw. (Werkkamer predikant)

In het ontwerp is er gekeken naar de wensen van de predikant, de gemeenteleden en de groepen die gebruik maken van het gebouw. Hieruit is een plan ontwikkeld dat voor iedere doelgroep een goede functie heeft. Zo is er ook rekening gehouden met ergonomische eisen, mensen met een rolstoel, een rollator, kleine kinderen en gebruiksvriendelijke materialen.